บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด

บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ และระบบไฟเวที ให้กับ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ซึ่งเป็นอาคาร 7 ชั้น  เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลายประเภท เช่น จัดงานประชุมสัมมนา, งานเลี้ยง, คอนเสิร์ต

ระบบเสียง

การใช้งานของห้องเป็นในรูปแบบการประชุม, อบรม, สัมนา และ จัดเลี้ยง ชุดหลักที่เลือกใช้งานเป็นลำโพงอาเรย์  AXIOM รุ่น AX2065P, SW215P และ PROEL รุ่น WD15A อุปกรณ์ช่วยสำหรับประมวลผลเสียงจะเป็น PROEL / PC260 ในการจัดการเรื่องเสียงทั้งหมด และมีระบบไมโครโฟนไร้สายของ PROEL ที่ใช้ในการพูด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานในห้อง และยังมีลำโพงเพดานสำหรับงานประชุมสัมมนา

ระบบภาพ

ระบบภาพได้ใช้การส่งสัญญาณภาพทั้งหมดด้วยอุปกรณ์ KRAMER ในการรับส่งสัญญาณภาพทั้งหมด ส่งขึ้นเครื่องฉายภาพ และจอขนาด 150 นิ้ว

ระบบไฟเวที

ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SAGITTER จากอิตาลี ซึ่งตัวเด่นของระบบไฟ คือ ตัวควบคุมระบบไฟเวทีแบบไร้สาย รุ่น QDMX  ซึ่งใช้ง่ายไม่มีความยุ่งยาก ควบคุมสั่งงานตามฟังก์ชั่นงานต่าง ๆ ได้

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

  1. AXIOM
  2. PROEL
  3. SAGITTER
  4. PANASONIC
  5. KRAMER