บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพในห้องประชุม ให้กับบริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

ระบบเสียง

ระบบเสียงหลักที่ใช้ในงานนี้ คือ PROEL / V10Aและมิกเซอร์จาก PROE รุ่น Mi16 และยังมีระบบไมโครโฟนไร้สายของ INTELVEER รุ่น EU864 ที่ใช้ไมโครโฟนได้ถึง 4 ตัว ในตัวรับแค่ตัวเดียว สำหรับห้องประชุมนี้ใช้ถึง 2 ชุด ซึ่งมีไมโครโฟนถึง 8 ตัว และใช้ในห้องเดียวกันโดยไม่มีสัญญาณรบกวนเลย

ระบบภาพ

ได้ใช้จอแสดงภาพ ขนาด 150 นิ้ว และ Projector

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

  1. PROEL
  2. INTELVEER
  3. PANASONIC