เนื่องจาก กสทช. ประกาศปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่ใช้ในประเทศไทยจากเดิม 794.000-806.000 เป็น 3 ช่วงคลื่นความถี่ใหม่ ดังนี้

694.000-703.000*
748.000-758.000*
803.000-806.000 เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป (หลังจากยื่นจดทะเบียนแล้ว)

*ยื่นขอนำเข้าได้ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2563 เริ่มใช้งาน 1 มกราคม 2564

ทั้งนี้ไมค์ไร้สายคลื่นความถี่ 794.000-806.000 สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยหลังจากวันที่แจ้ง ท่านผู้ใช้งานทุกท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโดยบริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด สามารถปรับคลื่นความถี่ที่ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวท่านเอง ให้เลือกใช้เฉพาะ 803.000-806.000 สามารถดูรายละเอียดได้ที่คู่มือสินค้าที่แนบให้ในกล่องผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ van@vaninter.com หรือโทร 02-728-0150 (แจ้งเรื่องปรับคลื่นความถี่ไมค์ไร้สาย)