ระบบเสียง Low Impedance และระบบเสียง Volt Line ต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันเสียงที่เราได้ยิน ได้ฟังผ่านลำโพงจากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรืองานกลางแจ้งทั่วไปและงานคอนเสิร์ต ซึ่งในงานเหล่านี้เราจะแบ่งประเภทระบบเสียงออกเป็น 2 แบบ นั่นคือ ระบบเสียงแบบ Low Impedance และระบบเสียงแบบ Volt Line  แล้วทราบหรือไม่ว่าระบบเสียง 2 แบบนี้ คืออะไร  มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียเวลา เรามาดูกันเลย

ระบบเสียงแบบ Low Impedance คืออะไร

ระบบเสียงแบบ Low Impedance หรือ ระบบเสียงแบบโอหม์ คือระบบเสียงที่มีค่าความต้านทานต่ำ ซึ่งระบบนี้ตัวลำโพงกับเครื่องขยายเสียงที่ใช้งานต้องมีกำลังวัตต์สูงและมีค่าความต้านทานที่ต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่ค่าไม่เกิน 16 โอห์ม โดยทั่วไปนิยมต่อระบบให้ค่าความต้านทานรวมอยู่ที่ 2 โอห์ม  4 โอห์ม และ 8 โอห์ม เสียงที่ออกมามีคุณภาพ มีมิติ ให้ความเป็นธรรมชาติ โดยระบบเสียงแบบนี้สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น ชุดโฮมเทียร์เตอร์ในบ้าน ร้านคาราโอเกะ งานคอนเสิร์ต ห้องประชุมขนาดเล็ก เป็นต้น

ระบบเสียงแบบ Volt Line คืออะไร

ระบบเสียงแบบ Volt Line หรือ ระบบเสียงแบบ High Impedance คือระบบเสียงที่มีค่าความต้านทานสูง สามารถเดินสายลำโพงได้ในระยะไกลและสามารถต่อพ่วงลำโพงเข้ากับเครื่องขยายเสียงได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเครื่องขยายเสียงแบบ Volt Line โดยส่วนมากที่พบคือ 70V  และ 100V  เสียงที่ออกมาจะเน้นไปทางย่านเสียงกลางเป็นหลัก ทำให้ขาดรายละเอียดและมิติของเสียง ระบบเสียงแบบนี้จะพบได้ตาม ระบบประกาศตามชุมชน หอกระจายข่าว ระบบประกาศตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เป็นต้น

จุดเด่นและข้อจำกัดของระบบเสียง Low impedance และระบบเสียง Volt Line

จุดเด่นระบบเสียง Low impedance

ระบบเสียงแบบนี้สามารถตอบสนองย่านความถี่ที่ครบถ้วนให้รายละเอียดเสียงที่มีมิติ ทำให้เสียงที่ออกมามีคุณภาพ ให้ความเป็นธรรมชาติสูง และระบบนี้ใช้อุปกรณ์ไม่มากจึงไม่มีความยุ่งยากในการติดตั้ง

ข้อจำกัดของระบบเสียง Low impedance

ไม่สามารถเดินสายลำโพงในระยะไกลได้ เพราะจะทำให้คุณภาพของเสียงลดลงและส่งผลเครื่องขยายเสียงระบบนี้ทำงานหนักเกินไป

จุดเด่นระบบเสียง Volt Line

ระบบเสียงแบบ Volt Line จะมีจุดเด่นที่สำคัญคือ สามารถต่อพ่วงลำโพงได้เป็นจำนวนมากได้โดยคำนวนจากกำลังวัตต์ของเครื่องขยายเสียงเป็นหลักและสามารถเดินสายลำโพงได้ไกลกว่าระบบ Low impedance ทำให้ได้ยินเสียงครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ

ข้อจำกัดของระบบเสียง Volt Line

คุณภาพเสียงจะสู้ระบบ  Low Impedance ไม่ได้ เนื่องจากย่านความถี่เสียงบางย่านขาดหายไปโดยเฉพาะย่านความถี่เสียงต่ำและสูง จึงทำให้ขาดรายละเอียดและมิติของเสียง

สนใจออกแบบและติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม ระบบห้องประชุม หรือ Smart Classroom ห้องเรียน ติดต่อได้ที่ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทร: 02-728-0150
Email: van@vaninter.com
Line: @vanintertrade / line.me/ti/p/%40vanintertrade