3 อุปกรณ์หลักในระบบไมโครโฟนชุดประชุม

ไมโครโฟนชุดประชุม คือ ไมโครโฟนชนิดหนึ่งที่มีก้านไมค์และฐานไมโครโฟน เพื่อตั้งบนโต๊ะในห้องประชุม โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในห้องประชุมบอร์ดบริหารและห้องประชุมที่มีประธานและผู้ร่วมประชุม ซึ่งไมโครโฟนชุดประชุมก็มีฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานได้เลือกมากมาย เช่น การจัดระเบียบก่อนหลังในการสนทนา, การแสดงสัญลักษณ์หรือยืนยันตัวตนของผู้ที่กำลังพูด และการลงมติหรือโหวตเสียงของผู้ร่วมประชุม เป็นต้น โดยทั่วไประบบชุดประชุมจะมีอุปกรณ์หลักอยู่ 3 อย่าง คือ เครื่องควบคุม ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน และไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

เครื่องควบคุม

เครื่องควบคุม เป็นอุปกรณ์หลักของระบบ ทำหน้าที่จ่ายไฟและควบคุมสิ่งต่างๆ ให้กับไมโครโฟนชุดประชุมทุกตัวในระบบ โดยเครื่องควบคุมจะมีฟังก์ชั่นหลักๆ คือ การปรับเพิ่ม/ลดเสียงการสนทนา และช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงกับอุปกรณ์ภายนอก โดยส่วนใหญ่เครื่องควบคุมจะรองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนได้เฉลี่ย 50 ชุด แต่สำหรับเครื่องควบคุมบางรุ่นสามารถรองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนได้มากกว่า 50 ชุด อย่างเช่น เครื่องควบคุม CONFD ของ PROEL ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนได้สูงถึง 64 ชุด อีกทั้งในเครืองควบคุมยังมีฟังก์ชั่นสำหรับการควบคุมไมค์ประชุม 4 โหมดหลักให้เลือกดังนี้

  • FREE MODE:ในโหมดนี้ประธาน และผู้ร่วมประชุมทุกท่านจะสามารถกดปิด/เปิดเพื่อใช้งานไมโครโฟนชุดประชุมได้อย่างอิสระ

  • FIFO MODE:ในโหมดนี้ ไมโครโฟนชุดประชุมชุดใดกดใช้งานก่อน ก็จะได้รับสิทธิ์ได้สนทนาก่อน (ไม่รวม ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน) หากมีผู้ร่วมประชุมต้องการใช้งานไมโครโฟนชุดประชุมเพิ่ม ไมโครโฟนชุดประชุมชุดแรกที่ใช้งานก่อน จะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ และถูกแทนที่ด้วยไมโครโฟนชุดประชุมที่ใช้งานล่าสุด

  • LIMIT MODE: ในโหมดนี้จะจำกัดจำนวนไมโครโฟนประชุมตามที่ผู้ใช้งานได้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานไว้ในระบบ

  • C.ONLY MODE: ในโหมดนี้ ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธานจะสามารถใช้งานได้เพียงท่านเดียวเท่านั้น ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมจะไม่สามารถใช้งานได้

ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน

ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน เป็นไมโครโฟนสำหรับให้ประธานผู้ควบคุมการประชุม ซึ่งไมโครโฟนชนิดนี้จะประกอบไปด้วยไมโครโฟนพร้อมด้วยปุ่มเปิดปิด และลำโพงอยู่ภายในตัว โดยจะมีความพิเศษอยู่ที่ ปุ่มตัดการสนทนา(PRIORITY) เป็นปุ่มตัดการทำงานของไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมชุดอื่นๆ ที่ไม่ต้องการให้ใช้งาน เพื่อให้ประธานสามารถกำหนดการพูดและจัดระเบียบการสนทนา

ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม เป็นไมโครโฟนที่ใช้สำหรับผู้ร่วมประชุมซึ่งไมโครโฟนชนิดนี้จะประกอบไปด้วยก้านไมค์และฐานไมโครโฟนพร้อมด้วยปุ่มเปิดปิด และลำโพงอยู่ภายในตัวเท่านั้น จะไม่มีปุ่มตัดการสนทนา (PRIORITY) เหมือนกับไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน

ไฟวงแหวน LED 

ไมโครโฟนชุดประชุมบางรุ่นจะมีไฟวงแหวน LED เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน ไฟวงแหวน LED ก็จะแสดงสถานะการทำงานไมโครโฟนชุดประชุมชุดนั้น เหมือนเช่นเดียวกับไมโครโฟนชุดประชุม BM Series ที่กดปุ่มเปิดการใช้งานไฟวงแหวน LED แสดงสถานะการทำงานของไมโครโฟนจะสว่างขึ้น หากกดปุ่มปิดการใช้งานไฟวงแหวน LED แสดงสถานะการทำงานของไมโครโฟนจะดับลง

เมื่อเราได้พูดถึง 3 อุปกรณ์หลักในระบบไมโครโฟนชุดประชุมกันไปแล้ว แต่ยังคงมีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ นั่นก็คือ “เครื่องควบคุมเสริม”

เครื่องควบคุมขยาย เป็นอุปกรณ์เสริมของระบบไมโครโฟนชุดประชุม ทำหน้าที่เชื่อมต่อขยายไมโครโฟนชุดประชุม จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรมีความต้องการใช้ไมโครโฟนชุดประชุมจำนวนมาก เช่น เครื่องควบคุม CONFD สามารถรองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนได้สูงถึง 64 ชุดแต่หน่วยงานหรือองค์กรมีความต้องการใช้งานไมโครโฟนชุดประชุมในจำนวนที่มากกว่า 64 ชุด ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องใช้งานเครื่องควบคุมขยาย EXCONFD ของ PROEL ซึ่งสามารถเชื่อมต่อขยายไมโครโฟนชุดประชุมได้ถึง 60 ชุดต่อหนึ่งเครื่อง และในระบบสามารถเชื่อมต่อ EXCONFD ได้สูงสุดถึง 4 เครื่อง เป็นต้น

นอกจากนี้ ระบบไมโครโฟนชุดประชุมในปัจจุบัน จะมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภทดังนี้

ไมโครโฟนชุดประชุมแบบมีสาย คือ ไมโครโฟนชุดประชุมที่ต้องเดินสายชุดประชุมเพื่อให้ไมโครโฟนชุดประชุมสามารถใช้งานได้ จุดเด่นของไมโครโฟนชนิดนี้คือ ราคาจับต้องได้ และไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เพราะมีเครื่องควบคุมไว้จ่ายไฟ แต่จุดด้อยของไมโครโฟนประเภทนี้คือ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีข้อจำกัดเรื่องระยะของสายไมโครโฟนชุดประชุม

ไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย คือ ไมโครโฟนชุดประชุมที่ไม่ต้องเดินสายชุดประชุมแต่จะใช้ระบบ 2.4GHz Wi-Fi หรือระบบอินฟราเรดในการเชื่อมต่อเพื่อให้ไมโครโฟนชุดประชุมสามารถใช้งานได้ จุดเด่นของไมโครโฟนแบบไร้สายคือ ใช้เวลาติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก แต่จุดด้อยของไมโครโฟนประเภทนี้คือ ราคาสูงกว่าไมโครโฟนชุดประชุมแบบมีสาย และต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

และทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบที่ใช้งานมากที่สุด ซึ่งไมโครโฟนชุดประชุมยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานอีกมากมาย ซึ่งเราไม่สามารถตอบได้ว่าไมโครโฟนชุดประชุมที่ดีที่สุดคืออะไร แต่มันขึ้นอยู่กับการใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับห้องประชุมของหน่วยงานบริษัท หรือองค์กรของคุณ หวังว่าบทความจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สนใจออกแบบและติดตั้งระบบเสียง ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม หรือ Smart Classroom ติดต่อได้ที่ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทร: 02-728-0150
Email: van@vaninter.com