ทำความรู้จักกับ Interactive Screen

การประชุมขององค์กรต่างๆ หรือการเรียนในห้องเรียนในสมัยก่อนมักจะใช้อุปกรณ์อย่าง กระดานไวท์บอร์ด ประกอบการนำเสนอ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นและอุปกรณ์การนำเสนอส่วนใหญ่ล้วนมีการใช้งานระบบสัมผัสมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นสื่อการนำเสนอแห่งอนาคตสำหรับระบบห้องประชุมและ Smart Classroom นั่นคือ Interactive Screen หรือจออัจฉริยะ วันนี้เราจะมาทำความว่า Interactive Screen คืออะไร ? และ Interactive Screen อำนวยความสะดวกอย่างไรต่อองค์กร

Interactive Screen คืออะไร ?

Interactive Screen เป็นจอรับภาพขนาดใหญ่ที่มีระบบสัมผัส สามารถสัมผัสหรือเขียนบนหน้าจอแทนการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่ Interactive Screen จะมีเครื่องมือการใช้งานต่าง ๆ แสดงบนหน้าจอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในห้องเรียนและห้องบรรยายหรือห้องประชุม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประชุมร่วมกัน 

คุณสมบัติเบื้องต้นของ Interactive Screen

 • ตัวจอ Interactive Screen รองรับการ Touch Screen 
 • มีโปรแกรมจออัจฉริยะ (software) สำหรับใช้ในงานต่างๆ 
 • มีระบบบันทึกสิ่งที่เขียนเก็บไว้ในจอได้
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
 • รองรับการแชร์ข้อมูลจากสื่อภายนอกได้
 • สามารถควบคุมหน้าจออุปกรณ์ผ่านจอ Interactive Screen ได้
 • รองรับการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Window, MacOS, IOS, Android 
 • มีระบบเปลี่ยนลายมือที่เขียนบนจอเป็นตัวอักษรได้
 • รองรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference (ต้องมีกล้องเป็นอุกกรณ์เสริม)
 • สามารถต่อ Wi-Fi เพื่อใช้งาน INTERNET ได้

จุดเด่นของ Interactive Screen

 • ช่วยให้การนำเสนอของผู้ใช้งานมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
 • เพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้เชิงตอบโต้ของผู้ร่วมประชุมได้ดีขึ้น
 • ลดมลภาวะทางฝุ่นจากชอร์คในการเขียน
 • ทำให้ห้องเรียน ห้องประชุม มีความทันสมัยขึ้น

Interactive Screen อำนวยความสะดวกอย่างไรต่อองค์กร ?

Interactive Screen มีระบบ Touch Screen สามารถเขียนข้อมูลลงบนจอ ทำให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที และยังสามารถบันทึกข้อมูลการประชุมเป็น VDO ทำให้ผู้ประชุมบางท่านที่เก็บเนื้อหาการประชุมไม่หมด สามารถนำ VDO การประชุมกลับมาดูอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ลดปัญหาความผิดพลาดในการตัดสินใจดำเนินงานลงและสร้างประสิทธิภาพการประชุมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

สนใจออกแบบและติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม ระบบห้องประชุม หรือ Smart Classroom ห้องเรียน ติดต่อได้ที่ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทร: 02-728-0150
Email: van@vaninter.com