ระบบเสียงประกาศมีความสำคัญอย่างไร

หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับระบบเสียงประกาศกันอยู่บ้าง เพราะไม่ว่าจะไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือโรงพยาบาล เรามักจะได้ยินเสียงประกาศข้อความต่างๆ ผ่านระบบเสียงให้ได้ยินกัน แต่จริงๆ แล้วระบบเสียงประกาศมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราจะมาอธิบายความสำคัญของระบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจได้ว่าควรติดตั้งระบบเสียงประกาศหรือไม่

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการติดตั้งระบบเสียงประกาศเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นระบบเสียงประกาศสามารถประกาศข้อมูลต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้อย่างชัดเจนภายในครั้งเดียว เช่น การประกาศอพยพคนให้ออกห่างบริเวณใกล้เคียงเหตุเพลิงไหม้โรงงาน

การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร

ระบบเสียงประกาศจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เพราะระบบเสียงประกาศจะประกาศข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้รับสารในพื้นที่นั้นทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติตาม เช่น การประกาศข้อมูลมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามโรงพยาบาลต่างๆ การตามหาเด็กที่พลัดหลงในสถานที่ต่างๆ หรือการแจ้งโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้า

การสร้างบรรยากาศ

นอกจากนี้ระบบเสียงประกาศยังช่วยสร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ดีขึ้นด้วยการเปิดเพลง Background music ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ซึ่งจะพบเห็นการใช้งานแบบนี้ได้ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วไป เช่น สนามกีฬา, ห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม เป็นต้น

สนใจออกแบบและติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม ระบบห้องประชุม หรือ Smart Classroom ห้องเรียน ติดต่อได้ที่ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทร: 02-728-0150
Email: van@vaninter.com