กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ขอขอบคุณทาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ที่ไว้วางใจบริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด ติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับการ Live Streaming ในห้องปฏิบัติการ

ระบบภาพและเสียงในครั้งนี้ บริษัท ฯ ได้ติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับการ Live Streaming เพื่อการประชาสัมพันธ์กับประชาชนแบบ Real Time ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook และ Youtube เป็นต้น 

ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งครั้งนี้จะประกอบด้วย

  • กล้อง Mirrorless จาก SONY
  • ขาตั้งกล้องแบบ Tripod
  • ไฟ LED สำหรับการ Live Streaming
  • อุปกรณ์ Switcher เพื่อรองรับกับการทำงานระบบ Live Streaming
  • ไมโครโฟนไร้สายจาก COMICA เพื่อให้คุณภาพเสียงของผู้ใช้งานมีความคมชัดและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพิ่มขึ้น 

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

  1. SONY
  2. COMICA