สมัครงาน

ขั้นตอนการสมัครงาน
-โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูล ติดภาพถ่ายขนาด 2 นิ้วให้เรียบร้อย
-อัพโหลดกลับมาพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือนำมาส่งที่บริษัทด้วยตัวท่านเอง

ตำแหน่งงาน

วิศวกร

พนักงานขายดีลเลอร์

พนักงานขายโครงการ