เบริลเลียมคอปเปอร์ Beryllium Copper (BeCu)

วัตถุดิบทองแดงเกรดพิเศษ ทองแดงผสมอัลลอย สำหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป่าพลาสติก และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ได้แก่ Beryllium Copper (BeCu), Chrome Copper (CrCu), Phosphor Bronze, Clad Metal, Brazing, ToughMet และ Moldmax

Strip

Alloy 25 no. C17200

Alloy 3 no. C17510

Alloy 174 no. C17410

Alloy BrushForm 47 no. C17460

Phosphor Bronze: C5111/C5102/C5191

Stainless Steel

Tube

Alloy 3 no. C17510

Alloy 25 no. C17200

Alloy 165 no. C17000

Alloy 10  no. C17500

Rod

Alloy 25 no. C17200

Alloy M25 no. C17300

Alloy 165 no. C17000

Alloy 3 no. C17510

Alloy 10 no. C17500

Copper Nickel Tin: ToughMet C96970 C96900

Chrome Copper: C18200/C18150/C18000

Moldmax: MoldmaxHH Protherm MoldmaxLH

Bar

Alloy 25 no. C17200

Alloy 165 no. C17000

Alloy 3 no. C17510

Alloy 10 no. C17500

Chrome Copper: C18200/C18150/C18000

Copper Nickel Tin: ToughMet C96900 C96970

Moldmax: MoldmaxHH Protherm MoldmaxLH