หอประชุม 1,000 ที่นั่ง ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี