ชุดอินเตอร์คอม Optimus VB-G2S

รักษาระยะห่าง Social Distancing ลดการสัมผัสกันป้องกันการระบาดของ Covid-19 และแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับ ชุดอุปกรณ์ อินเตอร์คอม OPTIMUS VB-G2S ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นที่หลากหลาย

 • มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงอัตโนมัติ ผู้ติดต่อสามารถพูดสนทนาตอบโต้ได้ทันที โดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์
 • หากไม่มีการใช้งาน (และบริเวณนั้นไม่มีเสียงรบกวน) Intercom ทั้งระบบจะเข้าสู่โหมด Stand by ภายใน 1 นาที และสามารถกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อเข้ามาใกล้ Intercom (ฝั่งผู้ติดต่อ) โดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์
 • ไฟ LED สำหรับแสดงสถานะการใช้งาน Intercom
 • มีไมโครโฟนแบบ Micro Electro – Mechanical System ขนาดเล็ก พร้อมระบบ Acoustic echo cancellation (AEC) และ noise reduction (NR) ช่วยป้องกันเสียงสะท้อน
 • มีลำโพงภายในตัวอุปกรณ์
 • มีตัวปรับระดับเสียงแบบ Potentiometer ภายในอุปกรณ์ (มุมบนขวามือของ Intercom)
 • สามารถติดตั้งได้หลายหลากรูปแบบ เช่น ห้องทำงานผู้บริหาร เคาท์เตอร์จ่ายยา ประชาสัมพันธ์ ที่จําหน่ายบัตร

จุดเด่น Intercom (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 • สวิตซ์ ON/OFF การใช้งาน (อยู่ด้านล่างของอุปกรณ์)
 • ปุ่ม ON/OFF สำหรับ Mute เสียงสนทนาของเจ้าหน้าที่ ใช้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้เสียงออกไปยัง Intercom ฝั่งผู้ติดต่อ
 • ช่อง 12V DC จำนวน 1 ช่องใช้สำหรับเชื่อมต่อกระแสไฟ

จุดเด่น Intercom (สำหรับผู้ติดต่อ)

 • ไม่มีปุ่มหรือสวิตซ์ ON/OFF บนอุปกรณ์ ทำให้ผู้ติดต่อสนทนาโดยไม่ต้องสัมผัส Intercom

อุปกรณ์ในตัวเครื่อง

 1.  ช่องปรับระดับเสียง
 2. ลําโพง
 3. เซ็นเซอร์
 4. ไมโครโฟน พร้อม echo cancellation (AEC) และ noise reduction (NR)
 5. LED แสดงสถานะ
 6. ปุ่ม Mute สําหรับเปิดและปิดไมโครโฟน
 7. ช่องต่อสายสัญญาณ
 8. สวิตช์เปิดและปิดอุปกรณ์
 9. ช่องต่อ Power supply 12 V DC
สนใจออกแบบและติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม ระบบห้องประชุม หรือ Smart Classroom ห้องเรียน
ติดต่อได้ที่ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทร: 02-728-0150
Email: van@vaninter.com
Facebook: https://www.facebook.com/VisualAudioNetwork