4 ห้องประชุม กับเทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์เสียงและภาพ เป็น 4 ห้องประชุมที่ส่วนใหญ่พบเห็น อุปกรณ์เสียงและภาพในห้องประชุมนั้น สิ่งสำคัญ เพราะการประชุมคือการที่เรามาระดมความคิด มานำเสนอกัน ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เสียงและภาพ การนำเสนอหรือการประชุมก็อาจจะไม่ทั่วถึง และอาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ

1. ห้องประชุม Conference Room

ห้องประชุมแบบนี้เป็นห้องประชุมที่พบเห็นกันได้ทั่วไป เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ถ้าเป็นการประชุมแบบเป็นความลับ เช่นห้องประชุมผู้บริหาร อาจจะต้องเป็นไมโครโฟนชุดประชุมที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีการดักฟังการประชุม และต้องใช้อุปกรณ์เสียงและภาพที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้จากผู้เข้าร่วมประชุมเอง พร้อมมีอุปกรณ์ที่รองรับการประชุมทางไกลได้

2. ห้องประชุมแบบ Classroom

ห้องประชุมแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรม สัมมนา จะมีจอสำหรับรับภาพจากโปรเจคเตอร์ สำหรับนำเสนอ หรือจะใช้จอ Interactive เพื่อเขียนข้อความลงไปในจอระหว่างการอบรม และใช้ไมโครโฟนแบบไร้สายเพื่อให้ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมอบรมมีการโต้ตอบกัน ซักถามกันได้

3. ห้องประชุมแบบโรงหนัง  (Theater)

ห้องประชุมแบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นห้องอบรมที่มีผู้ฟังบรรยายมากๆ จึง ควรใช้ระบบเสียงที่ติดลำโพงแบบไลน์อาเรย์ (Line Array) เพราะลำโพงแบบนี้สามารถกระจายเสียงได้ทั่วถึงทั้งห้องประชุม เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เหมาะสำหรับการจัดงานอบรมสัมมนา จัดงานนำเสนอสินค้า แสดงละครเวที และห้องเรียนสำหรับบรรยาย ต้องใช้จอที่มีขนาดใหญ่ ระบบเสียงที่ติดตั้งมากับลำโพงด้านหน้าซ้าย-ขวาที่ใช้เทคโนโลยีไลน์อาเรย์ ก็สามารถช่วยทำให้การกระจายเสียงไปยังทุกตำแหน่งในพื้นที่ของห้อง ได้อย่างครอบคลุม ทำให้ผู้เข้าอบรมจำนวนมาก ได้รับข้อมูลทั้งภาพ และเสียงได้อย่างครบถ้วน

4. ห้องประชุมแบบ Huddle Room

ห้องประชุมแบบ Huddle Room เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 3 – 6 คน สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่การประชุมหลายแห่ง อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในห้อง มีเพียงจอ LED TV หรือจอInteractive  ลำโพงขนาดเล็ก 1 – 2 ตัว ที่ และกล้อง Video Camera ทั่วไป หรือจะใช้ แบบที่สามารถหมุนซ้ายขวาได้ ซูมได้ (PTZ Camera) ก็ได้ และต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปต่างๆได้


สนใจออกแบบและติดตั้งระบบเสียง ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม หรือ Smart Classroom ติดต่อได้ที่ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด

เบอร์โทร: 02-728-0150

Email: van@vaninter.com

Website: www.vaninter.com

Facebook: http://www.facebook.com/VisualAudioNetwork/