เนื่องจาก กสทช. ประกาศปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่ใช้ในปร […]