เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินคำถามนี้อยู่เสมอว่า การใช้งานเครื่องขยายเสียงแบบ Line Volt ต้องใช้ขนาดกำลังขับเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสมกับลำโพงแบบ Line Volt ที่เราใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ วันนี้เราจึงมีวิธีคำนวณหาค่ากำลังวัตต์ของเครื่องขยายเสียงที่เหมาะสมสำหรับลำโพงแบบ Line Volt มาบอกให้ทราบกันครับ ซึ่งทุกท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกใช้งานเครื่องขยายเสียงให้เหมาะกับลำโพงชนิดนี้กันได้ครับ
ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการใช้ลำโพงแบบ Line Volt ขนาด 6 วัตต์ จำนวน 4 ตัว การคำนวณค่ากำลังวัตต์ของเครื่องขยายเสียงแบบ Line Volt มีดังนี้
สูตร: ขนาดกำลังขับของเครื่องขยายเสียงแบบ Line Volt (วัตต์) =
ขนาดกำลังขับสูงสุดของลำโพงแบบ Line Volt (วัตต์) x  จำนวนลำโพงที่ใช้งานทั้งหมด
ขนาดกำลังขับของเครื่องขยายเสียงแบบ Line Volt (วัตต์) = 6 x 4 = 24 (วัตต์)
ดังนั้นเราจึงต้องเลือกใช้เครื่องขยายเสียงแบบ Line Volt ที่มีกำลังขับต้องไม่น้อยกว่ากำลังวัตต์รวมของจำนวนลำโพง ทั้งหมดที่เราคำนวณมาได้ และเราไม่แนะนำให้เลือกใช้เครื่องขยายเสียงที่มีกำลังขับต่ำกว่ากำลังวัตต์รวมของจำนวนลำโพงทั้งหมด เพราะจะทำให้เครื่องขยายเสียงเกิด Overload ทำให้เครื่องขยายเสียงเกิดความเสียหายได้
นี่เป็นวิธีการคำนวณเบื้องต้นที่เราสามารถคำนวณเองได้เท่านั้น แต่ถ้าหากต้องการความแม่นยำในการประกอบการตัดสินใจใช้งาน ​​เราแนะนำให้ลองปรึกษาผู้ที่รับออกแบบติดตั้งระบบเสียงประกาศ โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ขณะใช้งาน และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของระบบเสียง เราจะได้ใช้งานลำโพง ได้อย่างคุ้มค่าครับ สำหรับครั้งนี้เป็นการคำนวณหากำลังวัตต์ของเครื่องขยายเสียงแบบ Line Volt ครั้งหน้าเป็นการคำนวณหากำลังวัตต์ของเครื่องขยายเสียงแบบ Low Impedance กันครับ และอย่าลืมติดตามเราในทุกช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อรับบทความใหม่ๆ กันนะครับ
สนใจออกแบบและติดตั้งระบบเสียง ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม ระบบห้องประชุม หรือ Smart Classroom ห้องเรียน ติดต่อได้ที่ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทร: 02-728-0150
Email: van@vaninter.com
Facebook: https:// VAN Intertrade Co., Ltd.