ACTIVITIES.

เกรดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบภาพ ระบบห้องประชุมออนไลน์

3 วิธีแก้ไขปัญหาเสียง Delay ที่ง่ายกว่าที่คุณคิด

ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง หรืองานกิจกรรมที่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ก็คือ เสียงสะท้อนเป็นจำนวนมากที่เกิดจากปริมาตรของพื้นที่…

System Integrator คือใคร..ทำอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

เคยสงสัยกันมั้ยว่าองค์กรของคุณมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีกี่ระบบ แล้วแต่ละระบบที่ใช้สามารถเชื่อมต่อส่งข้อมูลหากันได้หรือไม่…